This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Gwarancja

Na tej stronie można wypełnić kartę gwarancyjną na gonty bitumiczne SHINGLAS. Do wybory są dwie możliwości:

1. Proszę wydrukować kartę gwarancyjną i wypełnić ją ręcznie:

Gwarancja na jednowarstwowe gonty
Gwarancja na wielowarstwowe gonty

2. Można też wypełnić kartę gwarancyjną online (niżej) i otrzymać na e-mail dokument z informacją o kupionych gontach. Następnie trzeba kartę wydrukować.

Po wypełnieniu karty gwarancyjnej należy zwrócić się do sprzedawcy, by ten kartę ostemplował i podpisał. Wypełniona karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że jest ostemplowana, podpisana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki z informacją o kupionym materiale.

Przypominamy, że :

gwarancja na laminowane gonty trójwarstwowe z kolekcji CONTINENT wynosi 60 lat!
gwarancja na laminowane gonty dwuwarstwowe z kolekcji WESTERN wynosi 55 lat!
gwarancja na laminowane gonty dwuwarstwowe z kolekcji RANCHO wynosi 30 lat!
gwarancja na laminowane gonty dwuwarstwowe z kolekcji Jazz wynosi 50 lat!
gwarancja na laminowane gonty dwuwarstwowe z kolekcji Country wynosi 50 lat!
gwarancja na gonty modyfikowane SBS z serii ULTRA wynosi 50 lat!
gwarancja na gonty tradycyjne z serii CLASSIC wynosi 30 lat!
gwarancja na gonty tradycyjne z serii STANDARD wynosi 10 lat!

Warunki gwarancji na gonty jednowarstwowe
Warunki gwarancji na gonty wielowarstwowe

Zamówienie on-line
Wpisz imię
Wpisz miasto
Wpisz adres
Wpisz nazwę obiektu
Wpisz numer telefonu kontaktowego
Wpisz e-mail
Wpisz datę sprzedaży dachówki
Podaj kod partii produktu
Podaj ilość materiału
Podaj nazwę firmy - sprzedawcy
Podaj adres firmy - przedstawiciela
Podaj telefon sprzedawcy
Podaj nazwisko i imię sprzedawcy
Podaj nr serii
Podaj nr kolekcji
Podaj kolor